วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   
12 พฤศจิกายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส โดยวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสและวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอระแงะ อำเภอยี่งอและอำเภอสุคิริน จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายพิทักษ์ ธรรมา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
ในการนี้นายณรงค์ อุรุวรรณ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและส่งนักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วันที่ : 13 2562 : 23:08  2836 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่