วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาในการจัการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับครูและนักเรียน และเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม  
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาในการจัการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับครูและนักเรียน และเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม
วันที่ : 14 2562 : 20:14  2911 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่