วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562  
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก และนางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน์ หัวหน้างานวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ : 14 2562 : 20:46  3327 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่