วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในภายใต้ชื่อ skc GAME 60 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และด้านสังคม พร้อมกับการเสริมสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและห่างไกลยาเสพติด  
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก โดยนายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในภายใต้ชื่อ skc GAME 60 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และด้านสังคม พร้อมกับการเสริมสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและห่างไกลยาเสพติด ในการจัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้ มีการแบ่งสีออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีฟ้าและสีเขียว โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 2 คลิกเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008617087665&sk=photos&collection_token=100008617087665%3A2305272732%3A69&set=a.1824468067850412.1073741935.100008617087665&type=3&pnref=story
วันที่ : 19 2561 : 20:06  27948 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่