รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 7  2564 เวลา 15:46:09

 


บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีธานี  ศรีทอง

ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่