ฝ่ายวิชาการ- บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ชื่อ-สกุล : นายอาทิตย์ รัตนสุริยา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน : บุคลากร
ลักษณะของงาน : ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ


บุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯวิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่