ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายอาทิตย์ รัตนสุริยา รองผู้อำนวการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเข้าร่วมประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้แบบฐานอาชีพ แบบทวิภาคี และการจัดการศึกษานอกระบบ :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน