ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

- กระทรวงแรงงาน  Click - กรมการจัดหางาน   Click - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  Click - สำนักงานจัดหางานนราธิวาส  Click - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส  Click

ชื่อไฟล์ : 1677640095_internship place 63.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677640188_internship place 64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677640199_internship place 65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1677640095_internship place 63.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677640188_internship place 64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677640199_internship place 65.pdfข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน