าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางสาวไซนูรี ยูโซ๊ะ หัวหน้างานอาชีวษึกษาระบบทวิภาคี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิขาชีพ (ฝึกงาน) ครั้งที่ 1 แก่นักศึกษาชั้น ปวส.1 ทุกแผนก ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน