ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

1.      นายชม        จันทร์เมือง      ผู้อำนวยการ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 –25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

2.      นายศุภชัย   สมทอง           ผู้อำนวยการ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 –23 ตุลาคม พ.ศ. 2543

3.      นางวรรณา  โกสิยาภรณ์      ผู้อำนวยการ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2543 –28 มกราคม พ.ศ. 2546

4.      นายอากาศ  จันตระกูล       ผู้อำนวยการ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 –9 ธันวาคม พ.ศ. 2547

5.      นายสุนทร   พลรงค์           ผู้อำนวยการ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2547 –12 มีนาคม พ.ศ. 2550

6.      นายพงศ์ธัช  ปลอดปล้อง     ผู้อำนวยการ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 –12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

7.      นายตะวัน   ทองธรรมชาติ   ผู้อำนวยการ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 –13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

8.      นายชุมพล   บุญช่วย          ผู้อำนวยการ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

9.      นายณรงค์   ไทยทอง         ผู้อำนวยการ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 – 14 มกราคม พ.ศ. 2553

10.  ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย          ผู้อำนวยการ 15 มกราคม พ.ศ. 25535 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

11.  นายมหิศร     ปัตนราษฎร์    ผู้อำนวยการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 255814 ธันวาคม พ.ศ. 2561

12.  นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู         ผู้อำนวยการ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

13.  ว่าร้อยตรีธานี  ศรีทอง         ผู้อำนวยการ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

ชื่อไฟล์ : 1644217143_LINE_ALBUM.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน