ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ปีการศึกษา 2566 :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ปีการศึกษา 2566
ให้นักเรียน นักศึกษา มามอบตัว ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมทรายทอง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ชื่อไฟล์ : 1680839697_1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680839697_2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680839697_3.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680839697_4.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680839697_5.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680839697_6.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680839697_7.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน