ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าเรียนโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าเรียนโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

ชื่อไฟล์ : 1680840095_001.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680840095_002.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680840095_003.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680840095_004.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680840095_005.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680840095_006.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680840095_007.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680840095_008.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680840095_009.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680840095_010.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680840095_011.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680840095_012.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680840095_013.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน